Klinické studie a granty

sloder3Statistické zpracování je alfou a omegou každé klinické studie. Dobrý statistik v rámci klinické studie či grantu často objeví to, co by lékaři zůstalo skryto. Vaše výzkumná práce se tak může dobrým statistickým vyhodnocením významně zhodnotit.

  • Statistické zpracování dat v rámci klinické studie
  • Statistické zpracování dat v rámci grantů
  • Zpracování dat z marketingových výzkumů farmaceutických společností
  • Navrhování správné metodiky v rámci klinické studie
  • Odhad optimálního rozsahu a složení souboru pacientů
  • Přepis a čištění dat z papírových dotazníků do elektronické podoby v rámci klinické studie, marketingových výzkumů či grantu
  • Dobrá orientace v oblasti biologických i lékařských znalostí

Komu jsou naše služby určeny? Farmaceutickým společnostem, nemocnicím a výzkumným ústavům provádějícím klinické studie či řešícím výzkumné granty. Lékařům řešícím své disertační práce a granty a vůbec komukoliv, kdo se zabývá při své vědecké práci statistikou a zpracováním dat.

Které statistické metody využíváme? Korelační analýza, regresní analýza, kontingenční tabulky, analýza rozptylu (ANOVA), faktorová analýza, shlukovací analýza, korespondenční analýza, analýza časových řad, jednovýběrový t test, dvouvýběrový t test, párový t test, neparametrické testy …a mnoho dalších efektivních a zajímavých metod.

 

Rádi se s vámi setkáme na předběžné schůzce, kde probereme možnosti řešení vašich problémů a ujmeme se dalších zajímavých projektů.