Data mining

sloder4Mnohdy je škoda, pokud ve firmě leží ladem zajímavá data, či jejich zpracování spočívá pouze ve vytvoření několika tabulek a grafů v Excelu. Data mining je proces získávání (z angličtiny „dolování“) zajímavých, ale dosud neznámých informací z vašich dat.

  • Důraz na praktické obchodní využití našich data miningových zjištění objednavatelem
  • Dobrá znalost marketingového pozadí projektu v rámci data miningu
  • Deduplikace a čištění dat – úprava vašich dat pro lepší použití při data miningu
  • Segmentace zákazníků – rozdělení zákazníků do homogenních skupin podle jejich nákupního chování
  • Analýza nákupních košíků – zjistíme, které produkty kupují zákazníci společně
  • Analýza hodnoty zákazníků – každému zákazníkovi je přiřazena hodnota vyjadřující jeho předpokládanou profitabilitu do budoucna

Mezi další námi používané metody patří: rozhodovací stromy, logistická regrese, faktorová analýza, korespondenční analýza, neuronové sítě, korelace, časové řady.

Komu jsou naše data miningové služby určeny? Všem společnostem, které v rámci firemních procesů sbírají data a potřebují následně z dat dostat maximum informací. Dále společnostem, které potřebují znát potřeby svých zákazníků a umět optimálně cílit svou marketingovou komunikaci na zákazníka.

 

Rádi se s vámi setkáme na předběžné schůzce, kde probereme možnosti řešení vašich problémů a ujmeme se dalších zajímavých projektů.