Statistika a zpracování dat

sloder5Podstatou statistického zpracování dat je objektivně a srozumitelně popsat skutečnosti, které v sobě data skrývají. Často až kvalitní statistické zpracování odhalí tajemství, která nejsou viditelná při prvotní povrchní analýze. Potřeba statistického zpracování odborníkem stoupá se současným rychlým rozvojem specializovaného statistického software.

  • Statistika a zpracování dat v rámci komerčních projektů
  • Statistika a zpracování dat v rámci vědeckých projektů a klinických studií
  • Statistika a zpracování dat v rámci marketingových studií
  • Statistické konzultace pro firmy
  • Školení základů statistiky a data miningu v programech SPSS, Statistica, R, Statgraphics, Excel, NCSS
  • Spolupráce při navrhování správné metodiky statistických projektů
  • Dobrá orientace v oblasti biologických i lékařských znalostí

Komu jsou naše služby určeny? Farmaceutickým společnostem, nemocnicím a výzkumným ústavům. Firmám zabývajícím se výzkumem trhu, mediálním organizacím, marketingovým a PR společnostem, státní sféře a vůbec komukoliv, kdo se zabývá při své práci zpracováním dat a statistikou.

Které statistické metody využíváme? Korelační analýza, regresní analýza, kontingenční tabulky, analýza rozptylu (ANOVA), faktorová analýza, shlukovací analýza, korespondenční analýza, analýza časových řad, jednovýběrový t test, dvouvýběrový t test, párový t test, neparametrické testy… a mnoho dalších efektivních a zajímavých metod.

Rádi se s vámi setkáme na předběžné schůzce, kde probereme možnosti řešení vašich problémů a ujmeme se dalších zajímavých projektů.