Školení statistiky

sloder1Školení statistiky, zpracování dat a data miningu v programu SPSS a jiných statistických software. Rádi se s vámi podělíme o naše statistické zkušenosti, kterých využíváme při řešení konkrétních projektů. Se školeními tohoto zaměření máme velké zkušenosti, navíc můžeme nabídnout úzké propojení s praxí.

  • Školení statistiky a zpracování dat
  • Školení data miningu
  • Školení práce se statistickým software SPSS, Statistica, R, NCSS, SAS, Excel
  • Školení SPSS
  • Prezentace metod přímo na konkrétních praktických příkladech
  • Vysvětlení s použitím jen nezbytně nutného matematického a statistického pozadí
  • Pro pochopení postačí pouze základní znalost SŠ matematiky

Komu je naše školení určeno? Firmám zabývajícím se výzkumem trhu, mediálním organizacím, marketingovým a PR společnostem, nemocnicím, výzkumným ústavům a vědeckým pracovníkům, státní sféře a vůbec komukoliv, kdo se zabývá statistickým zpracováním dat a má chuť se v tomto oboru zdokonalit.

Které statistické metody vás na školení můžeme naučit? Korelační analýza, regresní analýza, analýza kontingenčních tabulek, analýza rozptylu (ANOVA), faktorová analýza, shlukovací analýza, korespondenční analýza, analýza časových řad, jednovýběrový t test, dvouvýběrový t test, párový t test, neparametrické testy… a mnoho dalších efektivních a zajímavých metod.

 

Rádi se s vámi setkáme na předběžné schůzce, kde probereme možnosti řešení vašich problémů a ujmeme se dalších zajímavých projektů.