MATSTAT – matematické a statistické analýzy, software, školení

4MATSTAT s.r.o. se orientuje na využití matematických a statistických metod v praktickém životě. Snažíme se najít most mezi složitým pozadím těchto věd a jejich účelným použitím. Vycházíme z toho, že zákazník nepotřebuje do hloubky znát matematickou a statistickou podstatu našich řešení, ale potřebuje především efektivně a rychle využívat našich výsledků v praxi.

Základní oblasti, které tvoří naši práci

Statistika a zpracování dat

Zpracováváme data komerčních firem, nemocnic, farmaceutických společností i státní sféry.

Matematické modely a optimalizace

Řešíme praktické problémy ve vaší firmě, o kterých jste netušili, že jsou řešitelné.

Klinické studie a granty

V rámci klinické studie či grantu často objevíme to, co by lékaři zůstalo skryto.

Data mining

Provádíme Data mining („dolování“) zajímavých, ale dosud neznámých informací z vašich dat.

Školení statistiky

Podělíme se s vámi o naše statistické zkušenosti, kterých využíváme při naši práci.

Rádi se s vámi setkáme na předběžné schůzce, kde probereme možnosti řešení vašich problémů a ujmeme se dalších zajímavých projektů.